Z dôvodu technickej poruchy v telekomunikáciách si objednávate Prosím na telefónnom čísle:
0911246553